Tato stránka Často kladených dotazů, kterou se pokoušíte navštívit, ještě nebyla přeložena do tohoto jazyka. Než bude přeložená verze dostupná, budete mít k dispozici anglickou verzi

External Restrictions

OTÁZKA:

I tried different connectivity troubleshooting steps but I still have trouble with my game's internet connectivity. What can I do?

ODPOVĚĎ:


If you experience a connectivity issue that persists despite thorough troubleshooting on your end, there may be certain restrictions set by your ISP or network administrator. A university campus, a military base or shared housing may have a restrictive network environment.

Please contact your ISP or network administrator for details on any specific restrictions. You may need to know the ports relevant for the game you are experiencing issues with. Please search our support site for the game's connectivity FAQ to learn what ports the game requires to be open for it's online features to work. Alternatively, you can contact us for port information. 

If you continue to have trouble and are not on a restrictive networking environment, please submit a support ticket for further troubleshooting recommendations. Please include a full description of your problem, any error messages you may have received and images of the following:  
- Your port forwarding / virtual server configuration, which will allow us to view the ports and your network IP.
- Your device's network configuration, showing the Manual (Static) IP you are using.

Přidružené platformy

BYLO TO UŽITEČNÉ?

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. Omlouváme se, že Vám to nepomohlo.
Prosím pošlete dotaz a řekněte nám, jak vám můžeme pomoci.