Tato stránka Často kladených dotazů, kterou se pokoušíte navštívit, ještě nebyla přeložena do tohoto jazyka. Než bude přeložená verze dostupná, budete mít k dispozici anglickou verzi

Cannot Log in to your Ubisoft Account

OTÁZKA:

I cannot log in to my Ubisoft Account. What can I do? 

ODPOVĚĎ:


Issues logging into Ubisoft websites


If you are experiencing issues logging into Ubisoft websites, please check this dedicated article for browser troubleshooting. 
 

Issues logging into Uplay PC


If you cannot log in only on Uplay PC, please follow the steps below:
 
1. Install the newest version of Uplay PC 
2. Launch Uplay PC with admin rights
3. Check if the offline mode is not turned on
4. Make sure that you don't encounter any connectivity issues
 

Issues logging into Uplay PC and Ubisoft websites
 

If you are experiencing issues logging into Ubisoft websites and on Uplay PC, please check the following:
 
1. Wrong or forgotten credentials
To find out more information about credentials issues, please check out this article
  Another issue could be that your network prevents you from connecting to our websites and on Uplay PC. In this case, please log in with your credentials on another network (for instance, another Wi-Fi network or via mobile data). 
 

If your issue persists after trying all the above steps, do not hesitate to contact us

Přidružené platformy

BYLO TO UŽITEČNÉ?

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. Omlouváme se, že Vám to nepomohlo.
Prosím pošlete dotaz a řekněte nám, jak vám můžeme pomoci.