Kiedy korzystam z trybu Riff Repeater, gra zawiesza się.

QUESTION:


Image
W momencie korzystania z trybu Riff Repeater w grze Rockmith, gra zatrzymuje się i nie pozwala na wykonanie żadnych czynności.

ANSWER:


Gra może zachować się w ten sposób, jeśli w czasie odgrywania jedna z podtrzymanych not została pominięta, lub nie została odegrana poprawnie. Gra będzie ''oczekiwać'' że wymagana nota zostanie jednak odegrana. W celu rozwiązania tego problemu odegraj wymaganą notę poprawnie.


Associated Platforms

WAS THIS HELPFUL?

Thanks for your feedback. Thanks for your feedback. Sorry that didn't help.
Please submit a support ticket and tell us how we can help you.