지금 보려고 하시는 FAQ는 한글로 번역 되어 있지 않습니다. 본 FAQ의 한글 번역이 준비되기 전까지 영문 버전으로 표시됩니다

Problemy z połączeniem internetowym w grze Ghost Recon: Future Soldier

질문:

Kiedy chcę zalogować się do mojej gry, otrzymuję błąd o wymaganym połączeniu internetowym.

Kiedy chcę skorzystać z trybu rozgrywki wieloosobowej, nie mogę nawiązać połączenia z innymi graczami, lub połączenie zostaje zerwane.

답변:


Jeśli doświadczasz jakichkolwiek problemów związanych z połączeniem internetowym, które występują przy uruchomieniu gry, lub próbie skorzystania z trybu rozgrywki wieloosobowej, wykonaj następujące czynności:

1.         1.  Dokonaj aktualizacji swojego oprogramowania antywirusowego oraz zapory ogniowej. To dotyczy również zapory ogniowej systemu Windows oraz oprogramowania routera. Jeśli dokonanie aktualizacji nie rozwiąże problemu, konieczne może być wyłączenie odpowiedniego oprogramowania lub routera w celu połączenia komputera bezpośrednio z modemem.

2.        2. Jeśli wyłączenie zapory ogniowej nie jest możliwe, konieczne będzie otworzenie następujących portów w Twoich ustawieniach zapory ogniowej oraz w ustawieniach routera:

Porty dla gry GRFS:
TCP: 80, 1001, 1002, 2346
UDP:10007, 15765, 24340, 24360

Porty dla Uplay PC:
TCP: 80, 443, 13000, 13005, 13200

Wszystkie instrukcje dotyczące konfiguracji portów powinny znajdować się w dokumentacji załączonej do Twojego routera, lub oprogramowania zapory ogniowej oraz na stronach internetowych poszczególnych producentów.

3.        3.  Poprawne działanie trybu multiplayer może być również zakłócone przez programy działające w tle. Zanim
rozpoczniesz korzystanie z gry, zablokuj wszystkie programy działające w tle. Aby tego dokonać wykonaj
poniższe czynności.

- Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie "Uruchom" (Windows XP), "Rozpocznij wyszukiwanie" (Windows Vista) lub "Wyszukaj programy lub pliki" (Windows 7).

- Wpisz polecenie "msconfig" a następnie kliknij przycisk "OK".

- Wybierz kartę "Uruchamianie".

- Kliknij przycisk "Wyłącz wszystkie", a następnie kliknij przycisk "OK".

- Zostaniesz poproszony o ponownie uruchomienie komputera.

- Kliknij "Uruchom ponownie teraz".

Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie przetestuj grę. Jeśli gra będzie działać poprawnie, oznacza to że problem jest powodowany przez jeden z programów które były uruchamiane automatycznie przy starcie systemu. W takiej sytuacji przywróć oryginalne ustawienia, a następnie wyłącz programy w grupach. Tym sposobem będziesz w stanie odnaleźć prgoram który jest odpowiedzialny za występowanie problemu.

* Pamiętaj, że powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem tymczasowym, a wszystkie zmiany wprowadzone za jego
pomocą mogą być wycofane. Aby ponownie uruchomić programy pracujące w tle, wykonaj poniższe czynności:

- Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie "Uruchom" (Windows XP), "Rozpocznij wyszukiwanie" (Windows Vista) lub "Wyszukaj programy lub pliki" (Windows 7).

- Wpisz polecenie "msconfig" a następnie kliknij przycisk "OK".

- Kliknij kartę "Uruchamianie".

- Kliknij przycisk "Włącz wszystkie", a następnie kliknij przycisk "OK".

- Uruchom komputer ponownie.

4.        4.  Czasem problem z dostępem do usług multiplayer może być powodowany ograniczeniami stosowanymi przez Twojego dostawcę internetowego. Jeśli żadna z powyższych czynności nie rozwiąże Twojego problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych w celu sprawdzenia czy dostęp do portów wymienionych powyżej nie jest przez niego zablokowany.

5.        5.  Możesz również usunąć plik ''hosts'' z Twojego komputera. Ten plik znajduje się w katalogu                                        C:\Windows\System32\drivers\etc

Jeśli żadna z powyższych porad nie rozwiąże Twojego problemu, skontaktuj się z naszym działem Pomocy Technicznej korzystając z opcji "Zadaj pytanie" znajdującej się na górze ekranu. Wysyłając zapytanie do działu
Pomocy Technicznej podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących Twojego problemu.


연관된 플랫폼

도움이 되셨습니까?

피드백을 남겨 주셔서 감사합니다. 고객님의 의견에 감사 드립니다. 도움을 드리지 못해 죄송합니다.
문의를 남겨 어떤 도움이 필요한지 알려 주시기 바랍니다.