FAQ siden som du prøver å besøke er ikke oversatt for dette språket enda. Du vil se den den engelske versjonen til oversettelsen av denne FAQ siden er tilgjengelig

Updating your game on PSVIta

SPØRSMÅL:

How do I update my game on the PSVita?

RESPONSE:


Updating your game

Whilst connected to the Internet press the icon for your game, this will show the screen below. If an update is available for the game it will show an orange arrow at the top of your screen.

Image

Simply press on the icon to start the download and install the update.

Checking the current version of your game

Hold your finger on the game icon from your main screen. This will put you in Edit mode, now press on the three dots that will appear beside the games icon.

Image

Select Information from the available options. You can also select Update History for a list of changes.

Image

At the bottom of this list you will see your current version.

Image

Deleting the game and its updates

Hold your finger on the game icon from your main screen to enter Edit mode. Now press on the three dots that will appear beside the games icon.

Image

Select Delete to remove the game installation. You will be warned that the all data for this game will be removed, click OK to continue. Please note that save data will also be lost.

Image


Tilknyttede Plattformer

HAR DETTE HJULPET?

Takk for din tilbakemelding. Takk for din tilbakemelding. Beklager at det ikke har hjulpet.
Vennligst send en support sak og fortell oss hvordan vi kan hjelpe.