W jaki sposób dokonać przekierowania portów?


Jeśli doświadczasz problemów z połączeniem internetowym, takich jak nagłe rozłączenia lub opóźnienia, istnieje prawdopodobieństwo, że Twój firewall zakłóca poprawne działanie gry. Aby temu zapobiec, upewnij się, że porty wymagane przez grę są poprawnie przekierowane w ustawieniach Twojego routera. Aby tego dokonać, musisz zalogować się do Twojego routera za pomocą komputera (nawet jeśli Twoja gra jest przeznaczona na jedną z konsol).

Konfiguracja portów może być różna dla poszczególnych modeli routerów, dlatego w pierwszej kolejności sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi Twojego urządzenia. Tego typu instrukcje są również dostępne na stronach internetowych producentów poszczególnych routerów. Poniżej przedstawiamy ogólne wskazówki, w jaki sposób porty powinny zostać prawidłowo skonfigurowane. Dodatkowo, w celu uzyskania dodatkowej pomocy możesz skontaktować się z dostawcą Twojego łącza internetowego. 

Instrukcje na temat konfiguracji portów w Windows Firewall różnią się dla poszczególnych wersji systemu Windows. Dokładne instrukcje dla każdego z systemów dostępne są na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft

Aby przekierowanie portów działało prawidłowo, konieczne byłoby upewnienie się, że korzystasz ze statycznego adresu IP. W przypadku posiadania dynamicznego adresu IP porty musiałby zostać skonfigurowane przy każdej zmianie adresu IP. Na tych stronach znajdziesz informację jak ustawić stały adres IP dla komputera PC, Xbox One oraz PlayStation 4 / PlayStation 5.


Ogólne instrukcje na temat przekierowania portów w ustawieniach routera. 

Zanim rozpoczniesz proces konfiguracji portów w ustawieniach Twojego routera, musisz posiadać kilka dodatkowych informacji na temat Twojej obecnej konfiguracji. Wykonaj poniższe kroki, w celu uzyskania informacji na temat Twojego adresu IP IPv4 oraz bramy domyślnej. 
 
Na klawiaturze wciśnij jednocześnie klawisz Windows + R.
W nowym oknie wpisz komendę cmd i naciśnij Enter.
W kolejnym oknie wpisz komendę ipconfig i naciśnij Enter. 
Na ekranie pojawi się lista informacji na temat konfiguracji Twojego łącza internetowego. 
Z informacji które będą widoczne na ekranie zapisz  adres bramy domyślnej oraz adres IPv4. 

Adres IP oraz bramę domyślną możesz również odnaleźć w panelu sterownia systemu Windows:
Panel sterownia > Sieć i internet > Centrum sieci i udostępniania > Połączenia (niebieski tekst Połączenie lokalne lub bezprzewodowe) > Szczegóły

Obie wartości powinny być serią numerów, które oddzielone są kropkami. Będą one wyglądać w następujący sposób: 
 
xxx.xxx.xxx.xxx 
lub
xxx.xxx.x.x


1. Zaloguj się do swojego rutera

Jeśli już posiadasz zapisane obie wartości, zaloguj się do swojego routera. Aby tego dokonać otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres swojej bramy domyślnej w pasku adresowym, a następnie naciśnij Enter. W oknie przeglądarki powinna pojawić się strona ustawień routera wraz z prośbą o podanie danych logowania. 

Dane logowania powinny zostać dostarczone wraz z Twoim routerem lub powinny zostać przekazane Ci przez Twojego dostawcę łącza internetowego. W przypadku gdy korzystasz z domyślnych ustawień routera, będą one umieszczone na jego opakowaniu lub w jego instrukcji obsługi. Jeśli dane logowania zostały ustawione przez Ciebie, upewnij się, że są one prawidłowo wpisane. 

W przypadku niektórych routerów dane logowania nie są wymagane. W takich przypadkach wciśnięcie klawisza Enter na klawiaturze pozwala na uzyskanie dostępu do ustawień urządzenia. 

Po zalogowaniu się do routera możesz rozpocząć proces przekierowania portów.

2. Przekierowanie portów


Ustawienia routera zazwyczaj są rozdzielone za pomocą zakładek lub stron. Jedna z nich powinna mieć nazwę Przekierowanie Portów (Port Forwarding) lub Serwery Wirtualne (Virtual Servers). W niektórych przypadkach może być to nazwa NAT lub Aplikacje (Applications). Właściwa strona lub zakładka powinna umożliwić Ci wprowadzenie takich danych, jak Lokalny adres IP (Local IP Addresses), Protokół (Protocol) oraz pojedynczy Zakres Portów (Single Port Range). 

Jeśli strona, którą widzisz na ekranie pozwala na wprowadzenie drugiego zakresu portów lub zewnętrznego adresu IP, oznacza to, że nie jesteś na właściwej stronie lub zakładce. Po odnalezieniu właściwej strony wpisz odpowiednie wartości portów w polach oznaczonych, jako Zakres Portów
 
W polach o nazwie Protokół (Protocol) wybierz odpowiedni protokół jak np. TCP, UDP lub oba (both). 
W polu o nazwie Lokalny Adres IP wpisz swój adres IPv4, który został wyświetlony po użyciu komendy ipconfig. 

W celu sprawdzenia jakie są odpowiednie wartości portów dla Twojej gry, odwiedź naszą stronę Obsługi Klienta Ubisoft oraz odnajdź artykuł poświęcony konfiguracji łącza internetowego dla Twojej gry. Możesz również skontaktować się z nami w celu uzyskania tej informacji. 

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych kliknij na opcji Zapisz (Save) lub Zastosuj (Apply), a następnie zamknij przeglądarkę. 

Po wykonaniu powyższych czynności ponownie przetestuj swoją grę i sprawdź, czy problem, który uniemożliwiał grze prawidłowe działanie został rozwiązany. 


UWAGI KOŃCOWE.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że powyższe instrukcje mają jedynie na celu opisanie najbardziej typowej metody dokonania konfiguracji portów. Istnieje możliwość, że Twój router może wymagać wykonania innych czynności, w celu przekierowania portów. Niektóre modele routerów mogą korzystać z innego sposobu wprowadzania odpowiednich danych lub mogą nie zezwalać na zalogowanie się za pomocą przeglądarki i mogą one wymagać skorzystania z dedykowanego programu. W innych przypadkach dostęp do ustawień routera może nie odbywać się za pomocą adresu bramy domyślnej ale za pomocą specyficznego adresu ustalonego przez producenta urządzenia. Jeśli powyższe czynności nie są odpowiednie dla Twojego routera sugerujemy zapoznanie się z jego instrukcją lub  ze stroną pomocy technicznej jego producenta, lub z Twoim dostawcą łącza internetowego. 

Jeśli problem nadal nie zostałby rozwiązany, zapraszamy do kontaktu z nami.

Skojarzone platformy

CZY POWYŻSZY ARTYKUŁ BYŁ POMOCNY?

Dziękujemy za opinię. Dziękujemy za opinię. Przykro nam że powyższy artykuł nie był pomocny.
Otwórz zgłoszenie z informacjami w jaki sposób możemy Ci pomóc.

POKREWNE FAQ

Na podane przez Ciebie kryteria nie są dostępne odpowiedzi dla Twojego regionu. Oto wyniki dla innych regionów.