Najczęściej zadawane pytania na temat strony gry Shape Up.

PYTANIE:

Najczęściej zadawane pytania na temat strony gry Shape Up Coach.

ODPOWIEDŹ:


Czym jest Dashboard i jakie informacje mogę tam znaleźć? 
Czym jest Custom Quest Menu i w jaki sposób mogę z niego skorzystać? 
W jaki sposób skorzystać z Food Plan Menu?
Statystyki (Stats) 
Moje Cele.

Czym jest Dashboard i jakie informacje mogę tam znaleźć? 

Za pomocą strony Dashboard możliwe jest odnalezienie informacji na temat Twoich postępów w grze. 
User-added image

Postęp w grze jest zobrazowany za pomocą Stats Bar (pasków postępu). Dashboard pozwoli Ci na uzyskanie informacji na temat: 

- ilości zdobytych błyskawic.
- spalonych kalorii.
- ilości kalorii które muszą zostać spalone aby osiągnąć Tygodniowy Cel (Weekly Objective).
- Twojego BMI.
- ilości kilogramów koniecznych do osiągnięcia Tygodniowego Celu (Weekly Objective).

Sekcja Custom Quest pozwala na sprawdzenie Twojego postępu w Zadaniach Niestandardowych (Custom Quest). W tej części strony możesz również stworzyć własne Zadanie Niestandardowe lub wybrać jedno z dostępnej listy. 

Food Plan Tracker pozwala na sprawdzenie Twojego Planu Żywieniowego (Food Plan). Aby utworzyć Plan Żywieniowy przejdź do sekcji Food Plan na stronie. 

Navigation Bar pozwala na nawigowanie strony oraz dostęp do warunków korzystania z serwisu, skontaktowanie się z Pomocą Techniczną, sprawdzenie polityki prywatności oraz dostęp do Najczęściej Zadawanych Pytań. 


Czym jest Custom Quest Menu i w jaki sposób mogę z niego skorzystać? 

Custom Quest Menu pozwala na sprawdzenie dostępnych Zadań Niestandardowych, ich utworzenie oraz wybranie z listy dostepnych Zadań Niestandardowych. 

User-added image

Poniżej widoczna jest lista utworzonych wcześniej Zadań Niestandardowych wraz z ich opisami ukazującymi cele, minuty / dni wymagane do ukończenia zadania, jego długość oraz ocenę jego intensywności. 
User-added image

Za pomocą poniższego menu możesz stworzyć własne Zadanie Niestandardowe (Custom Quest). Dostępne opcje to:
User-added image

- ustawienie nazwy Zadania Niestandardowego.
- wybór jego długości w tygodniach.
- wybór ilości bloków ćwiczeń na tydzień (od 3 do 16).
- wybór Wyzwania (Challenge) oraz rodzaju ćwiczeń jakie mają być zawarte w danym bloku. (Wymagane jest ustawienie tylko trzech bloków. Po wykonaniu ćwiczeń z trzeciego bloku będą one powtarzane od początku. Oznacza to że zestaw składający się z pięciu bloków będzie zawierał trzy ustawione bloki oraz ponownie blok pierwszy oraz drugi). 

W jaki sposób skorzystać z Food Plan Menu? 
User-added image

Za pomocą Food Plan Menu możliwe jest wykoanie następujących czynności:

- wybrać nowy Plan Żywieniowy (za pomocą pomarańczowego przycisku w górnym prawym rogu menu).
- obejrzeć wybrany Plan Żywieniowy.
- wybrać nowe posiłki.
- dodać listę zakupów.
- wydrukować aktywny Plan Żywieniowy.
- dodać nowe posiłki za pomocą przycisku Create Food.

Kiedy skorzystasz z Food Plan Menu po raz pierwszy możliwe będzie ustawienie nowego Planu Żywieniowego. Proces ustalania Planu jest podzielony na dwie części. 

Część 1:
User-added image

- Jaki jest Twój Cel? (What is your Goal?): Dostępne opcje to Utrata Wagi (Lose Weight), Utrzymanie Wagi (Maintain Weight) oraz Nabranie Wagi (Gain Weight).
- Jaka jest Twoja Waga Docelowa? (What is your Target Weight?): Tutaj konieczne jest podanie wybranej przez Ciebie wagi docelowej.
- W jakim tempie chcesz tracić wagę? (What is your desired rate of weight loss?): Jeśli wybrałeś Utratę lub Nabranie Wagi jako cel, za pomocą tej opcji będie możliwe ustalenie w jakim tempie chcesz osiągnąć swój cel (w gramach na tydzień). 
- Czy chcesz skorzystać z planu? (Do you want to follow the plan?): Tutaj możliwe będzie dokonanie wyboru czy chcesz skorzystać z planu zaproponowanego przez nas, czy chcesz skorzystać z własnego planu. Jeśli wybierzesz jeden z gotowych planów, możliwe będzie wybranie jednego z poniższych typów diety: 

   - Dieta bezglutenowa (Gluten-Free Diet)
   - Dieta neandertalczyka (Neanderthal Diet)
   - Dieta niskotłuszczowa (Low Fat Diet)
   - Dieta z ograniczoną zawartością węglowodanów (Carb Reduction Diet)
   - Dieta zbalansowana (Balanced Diet)
   - Dieta cukrzycowa (Diabetes Diet)

Część 2:
User-added image

Za pomocą tej części menu możesz wybrać następujące parametry:

- Jak wiele posiłków spożywasz w ciągu dnia? (How many meals per day do you want?): Wybierz opcję odpowiednią dla Twoich preferencji.
- Data rozpoczęcia Planu Żywieniowego (Plan start date): Podaj datę kiedy chcesz rozpocząć korzystanie z Twojego Planu Żywieniowego.
- Czy posiadasz jakiekolwiek przeciwskazania dietetyczne? (Do you have any dietary restrictions?): Z listy wybierz restrykcje które mogą Ciebie dotyczyć. 
- Czy posiadasz jakiekolwiek przeciwskazania dotyczące Wegetarian? (Do you have any Vegetarian restrictions?): Z listy wybierz restrykcje które mogą Ciebie dotyczyć, tak jak w poprzednim punkcie. 

Po wybraniu odpowiednich parametrów kliknij na przycisku Submit w celu utworzenia Twojego Planu Żywieniowego. Po jego zatwierdzeniu na ekranie pojawi się strona Food Plan Menu z widocznym Planem Żywieniowym który został właśnie utworzony, wraz z odpowiednimi dla niego danymi.  

User-added image

Na ekranie widoczne będą statystyki dotyczące Twojego Planu Żywieniowego, takie jak:

- porównanie ilości kalorii w Twoim planie z ilością spalonych kalorii która powinna zostać osiągnięta zgodnie z Twoim celem.
- porównanie ilości węglowodanów w Twoim planie z ilością węglowodanów która powinna zostać osiągnięta zgodnie z Twoim celem.
- porównanie ilości białek w Twoim planie z ilością  białek która powinna zostać osiągnięta zgodnie z Twoim celem.
- porównanie ilości tłuszczów w Twoim planie z ilością tłuszczów która powinna zostać osiągnięta zgodnie z Twoim celem.

W tej sekcji możesz również usunąć (delete), dokonać edycji (edit) lub zresetować (reset) dany posiłek do wartości domyślnych.  

Opcja Add a Food (Dodaj żywność) pozwala na dodanie pożywienia do Twojego posiłku. Możliwe jest dodanie tylko rodzaju pożywienia jak np. owoce, warzywa, nabiał itd. 

User-added image

Aby dodać rodzaj pożywienia wybierz odpowiednią wartość z listy, oraz ilość jaką chcesz dodać. Dodatkowo możesz skorzystać z poniższych opcji:

- opcja Name It pozwala na dodanie nazwy dodanego produktu.
- opcja History pozwala na wyszukanie żywności wykorzystanej we wcześniejszych Planach Żywieniowych.
- opcja Only Calories pozwala na podanie ilości spożytych przez Ciebie kalorii.
- opcja Custom Food pozwala na dodanie własnego rodzaju żywności. Opcja ta wymaga podania dodatkowych informacji na temat dodawanego produktu. 

Aby dodać dany produkt do wybranego posiłku kliknij na Add Food. 

Opcja Get more Meals pozwala na dodanie posiłków do Twojego Planu Żywieniowego. Dany posiłek może zostać dodany na cały tydzień, na dwa tygdnie, na dzień obecny lub na dzień określony specyficzną datą. 

Opcja Grocery List pozwala na sprawdzenie listy produktów wymaganych dla Twojego Planu Żywieniowego. 

User-added image

Za pomocą opcji Print możliwe jest wydrukowanie Twojego Planu Żywieniowego. 

Jeśli dany produkt nie jest dostępny na liście którą stworzyliśmy, możesz dodać swój własny produkt za pomocą opcji Create your own Food. Za pomocą tej opcji możesz dodać wybrany przez Ciebie produkt oraz podać wymagane dane takie jak rodzaj, ilość kalorii, tłuszczów, białek oraz węglowodanów, ilość cholesterolu itd. 

User-added image

Statystyki (Stats):

User-added image

Za pomocą menu Statystyki (Stats) możesz uzyskać dostęp do szczegółowych statystyk gry takich jak:

- czas spędzony w grze.
- ilość spalonych kalorii.
- ilość zdobytych błyskawic.
- informacje na temat aplikacji Tracker.
- procentowe informacje na temat Twojego ciała. 
- historia Twojej aktywności w ostatnim dniu, tygodniu oraz miesiącu wraz z ilością zdobytych błyskawic. 

Moje Cele. 
User-added image
W tej sekcji możlwie jest dokonanie zmiany wybranego wcześniej celu oraz ustalenie nowego. Aby tego dokonać wykonaj kroki podane na ekranie.
 


Skojarzone platformy

CZY POWYŻSZY ARTYKUŁ BYŁ POMOCNY?

Dziękujemy za opinię. Dziękujemy za opinię. Przykro nam że powyższy artykuł nie był pomocny.
Otwórz zgłoszenie z informacjami w jaki sposób możemy Ci pomóc.