Aktywacja systemu Prestige w Ghost War

PYTANIE:

Informacje o systemie Prestige w Ghost Recon Wildlands Ghost War

ODPOWIEDŹ:


Co to jest system Prestige?
Ile poziomów jest w systemie Prestige?
Jak odblokować każdy z poziomów?
Co się stanie, gdy aktywuję nowy system Prestige?
Co się zmieni po aktywacji systemu Prestige?
Czy są dostępne nagrody w systemie Prestige?
Co to są kredyty Prestige i do czego służą?


Co to jest system Prestige?
System Prestige jest systemem rankingowym w trakcie postępu w grze (poziomy od 1 do 50).

Ile poziomów jest w systemie Prestige?
System Prestige ma 10 poziomów głównych, od 1 do 10.

Jak mogę odblokować każdy z poziomów głównych?
Każdy z poziomów głównych składa się z pod-poziomów od 1 do 50. Po osiągnięciu pod-poziomu 50 zostaniesz przeniesiony na stronę postępu, na której dostępny będzie przycisk aktywacji systemu Prestige. Przycisk ten pojawi się dopiero po osiągnięciu pod-poziomu 50.

Co się stanie, gdy aktywuję nowy system Prestige?
Gdy aktywujesz system Prestige (włącznie z poziomem 1), Twoje postępy zostaną zresetowane w następujący sposób:

- zostaniesz awansowany do poziomu głównego 2 i otrzymasz punkt awansu do odblokowania klasy / umiejętności / bonusu za pomocą punktów umiejętności, które są przyznawane na każdym poziomie.

- wszystkie elementy drzewka umiejętności (klasy, umiejętności, bonusy) zostaną zresetowane i będą zablokowane.*

*Uwaga: klasa Rekrut, umiejętności Uczę się i Awans (Promotion) oraz wszystko inne odblokowane za pomocą kredytów Prestige pozostaną dostępne, nawet po aktywacji systemu Prestige.

- utracisz dostępne punkty umiejętności, które otrzymałeś przed aktywacją systemu Prestige.

Co się zmieni po aktywacji systemu Prestige?
Oprócz zresetowania postępu, po aktywacji systemu Prestige dostępne będą nowe funkcje:

- nowa umiejętność dla klasy Rekrut: Awans (Promotion) - dostępna będzie ona za darmo (punkty umiejętności nie będą wymagane).
- usunięto wymaganie poziomu dotyczące drzewka umiejętności. Gracze mogą odblokować każdą umiejętność bez względu na poziom, pod warunkiem, że mają dostępne punkty umiejętności.

Czy są dostępne nagrody w systemie Prestige?
Aktywując każdy poziom główny systemu Prestige (włącznie z pierwszym) gracze otrzymają trzy malowania broni. Zostaną one wyświetlone w powiadomieniu pojawiającym się po aktywacji kolejnego poziomu systemu Prestige.

Do gry zostanie dodana nowa waluta (kredyty Prestige).

User-added image

Co to są kredyty Prestige i do czego służą?
Kredyty Prestige otrzymujesz za każdym razem, gdy awansujesz na kolejny pod-poziom (2-50) w trakcie rozgrywki wraz z punktami umiejętności. Używa się ich do odblokowania klas i umiejętności. Wszelka zawartość zakupiona na ich pomocą będzie zawsze dostępna.

Ilość przyznawanych kredytów Prestige za każdym kolejnym awansem będzie się zwiększać. Informacja dostępna będzie w zakładce ogólnego postępu.

Twoja całkowita ilość kredytów Prestige widoczna będzie na stronie postępu, obok dostępnej ilości punktów awansu.

User-added image


Skojarzone platformy

CZY POWYŻSZY ARTYKUŁ BYŁ POMOCNY?

Dziękujemy za opinię. Dziękujemy za opinię. Przykro nam że powyższy artykuł nie był pomocny.
Otwórz zgłoszenie z informacjami w jaki sposób możemy Ci pomóc.