Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Managing live phase participation on your Ubisoft account

You can see which live phases you are registered for on the Betas and tests page.

To register for an upcoming test:
 
• Head to the Betas and tests page.
• Scroll down to the Open registrations section.
• Click Register now! under one of the game titles.
This will take you to a dedicated registration website for the game.
• Complete the registration.

You should now see the game listed in Your current registrations.
 
Current registrations


To change your platform for an upcoming test:

• Head to the Betas and tests page.
• Click Change platform under one of the game titles.
• Select the correct platform from the drop-down menu.
• Confirm your selection by clicking Change.
 
Changing beta platform

Please note that changing your platform may not be possible if the test phase is starting soon.

 
Do not hesitate to get in touch if you have any other questions!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.