Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Unlocking all songs and features in Just Dance 2018 (including Just Dance Unlimited)

To unlock all of the songs and features in Just Dance 2018, you will have to complete at least 4 dances. 

- 1 song to unlock the Dancer Card creation.

User-added image

- 1 more song to unlock new songs.

User-added image

- 1 more song to unlock new modes and the Just Dance Unlimited feature.

User-added image

User-added image

- 1 more song to receive your first reward and to gain access to My Collection as well as the Gift Machine.

User-added image

User-added image

Also, make sure that your Ubisoft Account is linked to your platform account. To do so, please visit this article.

If you have any questions, feel free to contact us

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.