Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Equipping mods in Starlink: Battle for Atlas

To equip Mods for your ship or weapons, please follow the steps below: 
 
- Head to the main menu of the game and select the Loadout tab. 
 
User-added image

- Press X (Xbox One) / Square (PS4) / Y (Switch) / R (PC) to open the Mod Ship and Weapons sub menu
- In this new interface, you can navigate between ship and weapons by pressing LB / RB (Xbox One) | L1 / R1 (PS4) | L / R (Switch) | 1 / 3 (PC)
- After selecting your ship or weapons, you can:
Press A (Xbox One) / X (PS4) / B (Switch) Enter (PC) to change or equip a Mod,
 
User-added image

Press X (Xbox One) / Square (PS4) / Y (Switch) /  R (PC) to unequip a Mod.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.