Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Black screen while launching Heroes of Might & Magic VI

If you are experiencing a black screen when trying to launch Heroes of Might & Magic VI, please follow these steps:

•  Fully update your game.
•  Go to the installation folder and locate the Might & Magic Heroes VI.exe file.
Uplay: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft game Launcher\games\Might & Magic Heroes VI
Steam: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Might and Magic Heroes VI
•  Right-click on the .exe file and tick these options:
Run in compatibility mode (with Windows 7)
Disable fullscreen optimisations
Run as admin
•  Launch the game again.

If the issue persists, you can also try disabling fullscreen in the game files:
 
•  Go to the configuration folder, which can be found here: Documents\Might & Magic Heroes VI\<user-id>\
•  Open the file titled ProfileData with Notepad.
•  Look for this line:
<gfx_Fullscreen2>Fullscreen</gfx_Fullscreen2> 
•  Change it to:
<gfx_Fullscreen2>Windowed</gfx_Fullscreen2> 
•  Save the file.
•  Launch the game again.
 
If you continue to have trouble after trying these steps, please feel free to contact us!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.