Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Statistics overview in Anno 1800

To access the statistics overview, select a production building or warehouse, then click the statistics overview button.
 
Statistics Overview Button
 
The overview can also be opened by using the default keyboard shortcut Crtl + Q.

The new statistics overview feature allows you to get a detailed insight into the ongoings of your island. Are you producing enough potatoes? Is there a trend of canned food shortages?

You can find island-specific information or information for your whole trade empire by adjusting the options in the statistics overview. 

Statistics Overview Window
 
The overview will show you statistics for up to 2 hours of time played. 

You can find more information about the feature in this Anno Union article.

Feel free to get in touch if you have any further questions!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.