Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Game displaying New Campaign instead of Continue Campaign

We are currently looking into this issue, in the meantime, please try the following workaround: 
 
•  First, make a copy of your save folder to ensure you don't lose it. 

You can find your save folder by default here:

Ubisoft Connect: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\<account_id> \1771
Steam: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\<account_id> \3559

•  Next, disable cloud function in Ubisoft Connect. Please see our dedicated FAQ on how to do this
•  Once you have backed up your save folder and disabled cloud sync, please launch and then quit the game 
•  You can now enable cloud again. Next time you launch the game it should no longer show the New Campaign option. 


If you still don’t see the option to continue your campaign, please try the following:
 
Go to the save folder and rename 1.save  to 1.saveold and then rename 2.save to 1.save


If the issue still persists, do not hesitate to contact us.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.