Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

What is Castling?

Castling is a single move involving both the king and a rook. Castling king-side moves the king from e1 (e8 for Black) to g1 (g8 for Black) and the rook from h1 (h8 for Black) to f1 (f8 for Black). Castling queen-side moves the king from e1 (e8 for Black) to c1 (c8 for Black) and the rook from a1 (a8 for Black) to d1 (d8 for Black). Castling is only permitted if:
· The king is not in check.
· Neither the king nor the relevant rook has previously moved in the game.
· There are no pieces between the king and the rook.
· None of the squares the king must move across are attacked by an enemy piece or pawn.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.