Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Looting mods from caches

While exploring the Atlas universe, you may find some strange caches on the ground. They might have different names but they all contain materials that could be useful for upgrading your ship and your weapons. 

On the picture below, Mason has found a Heat Cache. Destroy it with the right weapon to enjoy its content!
 
User-added image

For more information about equipping mods, have a look at our dedicated article!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.