Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Assassin's Creed: Revelations MP Connection Issues

If you are receiving any multiplayer connection issues, or having trouble connecting to a multiplayer game please try the following:

- Start by testing your network connection with the following steps:

1. Start at the PS3 XMB

2. Scroll to Settings

3. Choose Network Settings

4. Select Internet Connection Test


- If this test shows your connection as NAT type 3, then you will most likely have some sort of interference within your connection to the online servers. In this case, please try the steps below:

1. Restart your network hardware. Turn off your PS3, Modem, and Router and wait about 15 - 30 seconds

2. Fully power up your modem

3. Fully power up your router

4. Turn on your PS3 and test the network connection again


- At this point if you still have trouble then you may have a firewall interfering with your connection. Please configure the following network ports within your router:

Playstation Network Required Ports

UDP: 3658
UDP: 3478-3479
TCP: 80, 443, 5223

Game Ports for Assassin's Creed: Revelations

UDP: 3658
TCP: 3658


- Finally, if this does not solve your problem try establishing a direct connection to your modem and retry.

Age rating: 18.


Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.