Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Just Dance TV Connection Issues

If you are having difficulties connecting we would suggest that you make sure you have the following ports open in your router or firewall:

UDP: 3658, 3478-3479
TCP: 80, 443, 5223

Directions for configuring network ports are specific to the hardware being used, and can be found by visiting the manufacturers website.
You can also contact your Internet Service Provider for help configuring your network


If you need any further assistance after forward the ports, please submit a support case.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.