Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Generating a DirectX Diagnostic report

DirectX Diagnostic (DxDiag) reports are useful for collecting information about your hardware and identifying common issues.

To generate the report:

• Open the Run command.
You can do this by holding down the Windows + R keys on your keyboard or searching for Run in your system.
• Type dxdiag in the dialogue box.
• Click OK or press Enter.
This will open the DirectXDiagnostic Tool.
• Click Save All Information....
• Save the file to your Desktop.
 

 
We may ask you to attach a DxDiag report to your support case to help us troubleshoot technical problems.

Do not hesitate to let us know if you have any other questions.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.

Relaterade FAQ

Inga Vanliga Sökningar finns på Svenska för dessa sökkriterier, här är några på ett annat