Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Android General Troubleshooting

Please try the following troubleshooting suggestions:

Please note the following steps may differ slightly depending on your device.

- Please make sure your device is updated to the latest firmware.
- You should be able to check for a software update by accessing your phone system settings.
- You may wish to consult your device handbook for further instructions.

- Please ensure your app is updated to the latest version.
- Access Google Play Store
- Press the menu button and select My Apps
- If there is an update for your app it should be listed here, tap the app to install it.

- Try restarting your device.
- Hold down the power button and select Restart

- Please disable Power Saving mode if your device has this feature.
 
- Close down any other background apps before accessing your app.
- Access your devices Task Manager
- Go the Active or Running tab
- Close down your applications from here.
 
- Please try accessing the app with a full battery.
 
- Please set the device to Airplane Mode
 

Please be aware the following two steps may remove the save file stored on your device:

- Please clear the data and cache of this app and try accessing it again.
- Access your devices Application settings
- Select your app from the list
- Touch Clear Cache and Clear Data
 
- Reinstall the app
- Access your devices Application settings
- Select your app from the list
- Touch Uninstall
- Reinstall the app from the Google Play Store.

If this does not resolve your issue, please contact us and make sure to provide us your exact device model and your Android system version.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.