Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Reporting a player in Trackmania

To report a player:
• Move your mouse to the top-right of the screen to make the toolbar visible.
• Choose the warning icon.
The Report an issue dialogue will open. 
• Select Players.
You can now select a player from a list of players participating in the race. 
• Complete it by pressing Send.

The report a player function is only available during multiplayer races.

Feel free to get in touch if you have any questions!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.