Beställa fysiska artiklar från Ubisoft Store

Denna Ubisoft supportartikel har översatts för din bekvämlighet genom ett översättningsprogram drivet av Google Translate. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en noggrann översättning, dock så är ingen automatiserad översättning perfekt och inte heller tänkt att ersätta mänskliga översättare.
Eventuella avvikelser eller skillander skapade i översättningen är inte bindande och har ingen juridisk effekt i uppfyllande eller bekämpande syfte. Om några frågor uppstår gällande noggrannheten för innehållet på den översatta webbsidan, hänvisar vi er till den engelska version av webbsidan som är den officiella versionen.
Tyvärr kan vi inte erbjuda frakt för fysiska artiklar genom alla våra Ubisoft-butiker .

Listan över länder som kan ta emot beställningar för fysiska artiklar inkluderar:
Om du har några andra frågor, vänligen kontakta dig .
DENNA SERVICE KAN INNEHÅLLA ÖVERSÄTTNINGAR DRIVNA AV GOOGLE. GOOGLE AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER RELATERADE TILL ÖVERSÄTTNINGARNA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INLKUSIVE GARANTIER GÄLLANDE NOGGRANNHET, PÅLITLIGHET OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SAMT FRÅNVARO AV INTRÅNG.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.