Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Reporting a player in The Division

If you see players in The Division who breaks any of the rules outlined in our Code of Conduct, please report them in-game.

To report a player:

•  Select their username from the in-game chat or the Nearby Agents section of the Group Management menu. 

Player details in the Group Management menu

•  Choose Report Player
•  Tick each option that applies to the player.
You can also add a comment if needed.

Report a player dialogue

•  Select Submit

Let us know if you have any questions!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.