Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

River Raid Status screen in Assassin's Creed Valhalla

To display the River Raid Status screen hold down the Quick Actions Wheel button.

River Raids Status screen and Quick Actions Wheel
Status screen in the Quick Actions Wheel

The screen is accessible during the River Raids and allows you to see:

Current health and rations of your Jomsvikings.
The current River Alert Level, which will translate into additional enemies being deployed and the future fortification of river locations.
The amount of foreign supplies you have looted so far.

The screen also has the option to stop the raid at any time and return to Ravensthrope via one of the quick actions.

Feel free to get in touch if you have any other questions.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.