Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

How do I use the RS/UO editor?

FRÅGA:

How do I use the editor make changes on maps or create new weapons?

SVAR:


At 05/05/2000 11:42 AM we wrote -
The Mission Editor is provided as if it were and were not a supported utility. It is provided as is and is only intended for advanced users. Attached below are the basic functions and keystrokes for use when using the editor. This is the only support we can provide for this program.

If you are having problems with using the Mission Editor, your best source of information will come from Rogue Spear Fan sites, or possibly through the Red Storm Forums.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.