Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Error: 'Sound did not initialize. No sounds will be played.' in Windows XP

FRÅGA:

I have Windows XP with Service Pack 2 and i get this error when i try to play the game

Error: "Sound did not initialize. No sounds will be played."

SVAR:


There seems to be a conflict between Windows 2000 using DirectX 9.0b or Windows XP running service pack 2, and Petz 5. There are 2 files that gets installed into the Petz folder called 'setupapi.dll' and 'smapi.dll' that appears to be causing a conflict with other newer system files installed with the latest Windows service packs. The workaround is to delete these files (setupapi.dll and smapi.dll) from the main Petz folder and try running the game again.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.