Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

How can I use my own Avatar in Chessmaster Grand Master Edition?

FRÅGA:

How can I use my own Avatar in Chessmaster Grand Master Edition?

SVAR:


To use your own avatar inside the game, you need to create a bmp image file to the following requirements :

Height : 76
Weight : 97
Bit Depth : 24bit

Place this file into the following folder :

C:\Program Files\UBISOFT\Chessmaster Grandmaster Edition\Data\Avatars.

Give the file a name such as "Sam.bmp".

Then edit the Avatar.ini file which looks like the following :

[Avatars]
1=Boy
2=Girl

Please add your own avatar to the list, so in this case add "3=Sam" on the end of the file. Or use the name of the file which you created earlier.

Then restart the game, and you will be able to select this as your avatar.


Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.