Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Assassin's Creed Loads In a Window

FRÅGA:

When trying to play the DirectX 10 version of Assassin's Creed, it loads up as a window. How can I load it in fullscreen mode?

SVAR:


You may need to edit the Assassin.ini file found in this location:

Windows XP: C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Ubisoft\Assassin's Creed
Windows Vista: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Ubisoft\Assassin's Creed

Open this file with notepad and find the line:

Fullscreen=0
Change it to:
Fullscreen=1 
Save the file.

This variable controls whether Assassin's Creed starts up in fullscreen (=1) or windowed (=0) mode. Fullscreen mode is always recommended for optimal performance and minimal problems, especially with Windows Vista where fullscreen applications automatically disable the desktop and thus improve performance. However, if you find the game starting up in windowed mode even if you don't want it to, make sure this option is set =1 and if that doesn't work, press ALT+Enter to force the game to switch to fullscreen mode.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.