Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Can I Change the Resolution from Outside the Game?

FRÅGA:

How can I change the game's screen resolution before starting the game?

SVAR:


Recommended for Advanced Users Only

In order to change the screen resolution outside of the game please use the following steps:

1. Locate your save game folder:

Saved games are located under the default folder:

- In Win7 and Vista   
C:\Users\<USERNAME>\Saved Games\Assassin's Creed Brotherhood
- In Win XP
C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Ubisoft\Assassin's Creed Brotherhood

2. Locate and double click the file named ACBrotherhood.ini (it should open in Notepad).

User-added image

3. Edit the DisplayWidth and DisplayHeight lines according to your desired resolution. Save and close the file.

User-added image

* For the best experience, run the game in a 1024x768 or higher resolution. Check your monitor's documentation to ensure supported resolutions before changing this setting.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.