Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

How to redeem the UPlay Passport code on PS3

FRÅGA:

How do I redeem my UPlay Passport code on Playstation 3?

SVAR:


Please follow the steps below to redeem your UPlay Passport code:
- Under PlayStation Network on the XMB, select Account Management.
- In the next menu, select Redeem Codes.
- Three input boxes will appear. Your voucher code will consist of 3 sets of 4 character as below:

XXXX-XXXX-XXXX

- Enter the code into the three boxes. Voucher Code input is not case sensitive.
- Once entered, select Continue.
- You will be presented with the content assigned to your voucher code! Simply download it and install.

Note: If you purchased this game used, you would need to purchase the UPlay Passport for this game from the Playstation Store.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.