Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Error Connection Failed! Online Error: Profile Load

FRÅGA:

When I start Heroes of Might and Magic VI I get an error message stating Online Error: Profile Load, what should I do?

SVAR:


This error usually occurs when you are attempting to login to the Conflux with an older version of the game.

To resolve this problem you will want to exit the game then start the game again. If you are prompted to download and install a game update you should do so. 

You will need to continue to exit and restart the game until you are no longer prompted to download and install game updates. Once updated to the latest version of the game, you should be able to connect to the Conflux successfully.

Alternatively you can manually download and apply the patches, these can be downloaded from the here (updates need to be installed in sequence).

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.