Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Where can I find the Golem's Plight DLC party member?

FRÅGA:

Where can I find the Golem's Plight DLC party member?

SVAR:


If you have purchased and have access to the Golem's Plight DLC, you will see a message acknowledging your ownership of this content upon launching the game.

You have downloaded the Golem's Plight DLC. You will be able to find it in your adventure in Lemuria.


The Golem's head will be lying on the ground at the beginning of the Tree of Thorns area, and interacting with it will initiate this quest.
This area is only accessible after defeating the second boss of the game who guards the entrance to this zone.
 

 

Picture of the entry to the Tree of Thorns area. Golem's head is on the ground with a yellow exclamation point floating above.


Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.