Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Linking Uplay To Watch Dogs

FRÅGA:

How do I link my Ubisoft account to Watch Dogs?

SVAR:


On starting Watch Dogs for the first time, you will be automatically prompted to link your new or existing Ubisoft account. From this screen you can login to an existing Ubisoft account by entering your registered Email address and password.

User-added image
Signing into your Ubisoft account or registering for a new account

If you are new to Ubisoft then you can select the option to Register and create a new account.

User-added image
New user registration screen

If you skip this step and wish to link your account at a later stage you can do so by going to the main menu and selecting the Uplay option

User-added image
Uplay option found in the main menu

If at a later date you wish to change what is associated with your Ubisoft account, you can find further information on how to do so in this article.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.