Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Cannot Log in to your Ubisoft Account

FRÅGA:

I cannot log in to my Ubisoft Account. What can I do? 

SVAR:


Issues logging into Ubisoft websites


If you are experiencing issues logging into Ubisoft websites, please check this dedicated article for browser troubleshooting. 
 

Issues logging into Uplay PC


If you cannot log in only on Uplay PC, please follow the steps below:
 
1. Install the newest version of Uplay PC 
2. Launch Uplay PC with admin rights
3. Check if the offline mode is not turned on
4. Make sure that you don't encounter any connectivity issues
 

Issues logging into Uplay PC and Ubisoft websites
 

If you are experiencing issues logging into Ubisoft websites and on Uplay PC, please check the following:
 
1. Wrong or forgotten credentials
To find out more information about credentials issues, please check out this article
  Another issue could be that your network prevents you from connecting to our websites and on Uplay PC. In this case, please log in with your credentials on another network (for instance, another Wi-Fi network or via mobile data). 
 

If your issue persists after trying all the above steps, do not hesitate to contact us

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.