Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Cannot Connect to the Ubisoft Club

FRÅGA:

I cannot connect to the Ubisoft Club. What can I do? 

SVAR:


There are different reasons why you may not be able to connect to the Ubisoft Club. In this article, we will list some steps that can help you connect through the website and in-game features. 

Ubisoft Club Website
If you cannot log in only on the Ubisoft Club website, please consult this dedicated article for browser troubleshooting. 

In-game features
If you cannot log in only through an in-game feature, please check the following steps:

PC:
 
1. Install the newest version of Uplay PC.
2. Launch Uplay PC with admin rights.
3. Check if the offline mode in Uplay PC is turned on.
4. Check if any connectivity issues exist.

PS4: 

1. Unlink and relink your PSN account from your Ubisoft Account.
2. Rebuild your PS4 database.
3. Search the connectivity troubleshooting article for your game on our support page

Xbox One:

1. Unlink and relink your Xbox Gamertag from your Ubisoft Account
2. Power cycle your Xbox One.
3. Search the connectivity troubleshooting article for your game on our support page


If you still can't connect after trying all the above steps, do not hesitate to contact us

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.

Relaterade FAQ

Inga Vanliga Sökningar finns på Svenska för dessa sökkriterier, här är några på ett annat