Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Accessing Dead Living Zombies (DLC)

FRÅGA:

How do I access the content of Dead Living Zombies DLC?

SVAR:


In the third Far Cry 5 DLC, take on hordes of zombies in 7 unique scenarios to help Guy Marvel become the best B-movie director out there!
 
User-added image

To access this content:
- Download and install your content. Check out our guides for PCPS4 or XBOX ONE if you have trouble locating it. 
- Launch the game and click on Add-on Packs.
- Then, select Dead Living Zombies.
- You're now ready to face the undead!

For more information about the Season Pass content, check out this article!

If the content does not appear in-game after following the above steps, feel free to contact us!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.