Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Issues with linking Epic Games and Ubisoft accounts

FRÅGA:

What can I do if I am having trouble linking my Epic Games and Ubisoft accounts?

SVAR:


To troubleshoot any issues you may experience when linking your accounts, please:

• cancel the linking attempt in the Epic Games Launcher.
• clear your browser cache and cookies.
• disable any browser extensions or add-ons that might interfere with the process, such ad blockers or elements that can prevent the execution of scripts.
• try completing the process in incognito mode.


If you are still unable to complete the linking process, ensure that the country set on your Ubisoft account matches the country set on your Epic Games account.

To change the country listed on either of your accounts, please get in touch with us or Epic Games customer service respectively.


Do not hesitate to contact us if you have any other questions!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.