Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Managing your trusted devices

FRÅGA:

How can I change which devices are trusted with my account?

SVAR:


Trusted devices are devices and programs (i.e. web browsers) that do not require 2-Step verification codes every time you log in.

This option is only available for accounts with 2-Step verification enabled. 

To add a trusted device:
 
•  Go to the Account Management website.
•  Log in with your account details.
•  Enter your 2-Step verification code and tick the Remember this device box.

 
•  Select Log In to save your trusted device.


To manage your trusted devices:
 
•  Go to the Security page.
•  In the Trusted Devices box, select Manage.
•  Find the device you want to remove in the pop-up.
•  Select the Untrust button next to the device.
 
 
•  Click Untrust again to confirm.
 


If you have any other questions, please get in touch.

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.