Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Reporting in-game bugs in Growtopia

FRÅGA:

How can I report a bug or issue I found in the game?

SVAR:


With how big the Growtopia world has gotten, we do sometimes find that bugs - big and small - have found a way to hide from us.

As we appreciate those can negatively impact the gaming experience, we would like to resolve them as soon as possible!

To report an in-game glitch, or issue, please reach out to us, providing as many details about what you encountered as possible.

The more steps you provide, the more likely we are to reproduce the bug and exterminate it.

Thank you for helping the game grow!

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.