Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

How to test your internet connection on PS4

FRÅGA:

I experience lags or disconnections while playing my game online on PS4. How can I check if something is wrong with my connection?

SVAR:


If you experience connection issues on PS4, you can check the status of your console's internet connection. This is how you do it: 

- Start at the PlayStation 4's Dynamic Menu.
- Press up to go to the Function Bar (at the top of your screen).
- Scroll to Settings User-added image and press X.
- Navigate to Network > Test Internet Connection.

User-added image

If the test shows your connection as NAT Type 3, communication with other PS4 systems might be impossible, or you may encounter problems connecting to the network. If the connection fails, please follow the instructions on the screen. 

If the connection shows at NAT Type 3, there are some steps you can try to improve general connectivity: 
1. Reset your network hardware
2. Forward ports
3. Place the console into the DMZ
4. Check for external restrictions

If you need assistance with these steps, feel free to contact us.

For more information please check the PS4 manual. If you need further assistance improving your PS4's internet connection, we recommend you contact Sony Support

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.

Relaterade FAQ

Inga Vanliga Sökningar finns på Svenska för dessa sökkriterier, här är några på ett annat