Vanliga frågor som du försöker besöka har ännu inte översatts för det här språket. Du presenteras med den engelska versionen tills översättningen av denna FAQ har gjorts tillgänglig

Error 0002001512 in For Honor

FRÅGA:

While playing For Honor I got an error message: 0002001512. What does this mean? 

SVAR:


This is an error regarding the connection to the Ubisoft servers. 

Please check that no outage/degradation/maintenance is going on via the official For Honor Forums or the support website

Should the issue occur outside of an outage, a degradation or a maintenance, please try to restart your game.

If this should not fix the issue, check our connectivity troubleshooting for PCPS4 or Xbox One.

If you are looking for more information on error codes in For Honor, please check our list of error codes

Tillhörande Plattformar

Hjälpte detta?

Tack för din feedback. Tack för din feedback. Beklagar att det inte hjälpte.
Vänligen skicka in en supportförfrågan och berätta hur vi kan hjälpa till.