หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

IN-APP PURCHASES QUESTIONS

Can I play Mighty Quest for free?
Yes! It's a free-to-play game with in-app purchases. In-app purchases can accelerate your progress, but everything you need to finish this game is unlockable through gameplay.

What are in-app purchases (IAP)?
They're specific packs or exclusive content you can buy with real money or hard currency. You can access them in the SHOP section.

I just purchased an item, but it never came through. What can I do?
You can contact our support team to assist you with this issue by touching the SUPPORT button under the SETTINGS window. The SETTINGS window can be found on the QUEST screen.

I want a refund. What can I do?
Please contact Google Play or Apple directly to request a refund. In some specific cases, you can also contact our Customer Support at support.ubi.com.

What are Gems, how do I buy them and what can I get with them? 
Gems can be bought in the SHOP. They allow you to buy gold or open epic chests containing weapons and armour.

What are Gold Packs, how do I buy them and what can I get with them? 
Gold can be bought in the SHOP, or earned through QUESTS. It allows you to upgrade your gear to cause even more mayhem.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร