หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Contents of the Year 1: Heroes Bundle

The Year 1: Heroes Bundle adds more Heroes, customisation options and effects to your game! 

Owners of the Bundle will receive:
 
•  Six Heroes
Aramusha (Samurai)
Centurion (Knights)
Gladiator (Knights)
Highlander (Vikings)
Shaman (Vikings)
Shinobi (Samurai)

•  An elite outfit for each of the listed Heroes

•  Mood Effect Sunbeam for all Heroes

•  Three exclusive emblem outlines

•  Three Scavenger Crates that unlock additional gear

•  30-Day Champion Status
40% XP boost at the end of a game for the player
20% XP boost aura on the other players at the end of a game
More event loot
More salvage
More end of match loot
Three symbols
Champion Status icon
Champion Status will start with the activation of the Bundle and cannot be paused.


Please note that content is bound to the primary account and cannot be shared with any sub-account.

Let us know if you have any other questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร