หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing Last Stand Content

The Last Stand expansion gives you access to a new game mode and a new incursion.


Last Stand Game Mode

To access the Last Stand game mode, you'll need to find the entry point in the Base Of Operations. This will be located next to the Survival entry point. To be able to access it, you will need to be level 30 and start the side mission Operation Last Stand by talking with Kekich.

User-added image

Once you initiate the Last Stand game mode, you'll be taken through a quick explanation of the game mode. Here's an overview of what to expect:
. 8 versus 8 PvP combat
. Fight to control three key tactical locations on one of 4 Dark Zone maps by occupying the locations and scoring points
. Fortifications and SHD tech tactical boosts to activate and win victory for your team

Incursion - Stolen Signal

The new incursion will pit you against the Rikers in a TV Broadcast building. You'll find it on the Map of Manhattan, in the Clinton District. Note that you'll need to be level 30 and have access to world tier 2 to be able to start this incursion.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร