หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

In-App Purchases

Please note: It is important that you protect your account login information to protect your account from unauthorized charges. If you are concerned about Mobile In-App Purchases, please note that you can create a password to control access to your device or turn them off entirely from your device's Settings menu.


How to access the SHOP?

You can access the shop by tapping on the shop icon on world map.
 

What will happen if I don't have enough Cans or Plungers for some items?

A mini shop will pop out which allows you to purchase the needed plungers or cans.
 

What are special offers?

Special offers are time limited packages which allow you to purchase certain items in a discounted price. You can only purchase one special offer for once.
 

How can I restore my purchases?

You need to login with your personal Facebook account, then synchronize your game data to our server. All game information, including your purchased items will be stored on our cloud server. 
In the event that you need to restore previously purchased items, just login with the same Facebook account that made the purchases, then the data will be automatically downloaded from our server.
 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร