หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Missing content from For Honor's Deluxe or Gold Edition

If you purchased either the Gold Edition of Deluxe Edition of For Honor and seem to be missing some of the additional items that should come with these editions, please try the following steps: 

1. If you bought a physical edition, please double check that you redeemed all of the keys in your game box. 

2. Double check if the items are available to you in-game. Here is some information to help you do that: 
 
To find out what content your edition should include, visit this FAQ.
To get more details about the content of your ULC, have a look at this FAQ
To check the contents of the Season Pass, go to this FAQ.
For information on where to find the items in-game, consult this article


If the items you should have received with your edition of For Honor are not available in-game, please contact us with the following information: 

- What edition did you purchase?
- From which retailer or digital store did you purchase your edition?
- What content exactly is missing? 

Please attach a copy or an image of your purchase receipt to your ticket as well as screenshots illustrating which items are missing. 

If you are missing items from the Deluxe Pack, please use this link to contact us
If you are missing items from the Season Pass, please use this link to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร