หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

New Game+ in Assassin's Creed: Odyssey

Assassin's Creed: Odyssey logo header

Once you have completed the main story on any difficulty, you will be able to start over with New Game+, keeping previously gathered experience and weapons.

To begin your adventure anew, head over to the main menu and select New Game+. You may need to load your current playthrough and create a manual save for the option to become available.

This will not overwrite your manual save files from your previous adventure.

Please note that your previous autosaves will eventually be overwritten. We recommend creating a manual save of your current game before starting New Game+.


You will be able to choose between Alexios and Kassandra each time you start a new run.

Enemy scaling will be enabled by default in New Game+ - if you do not wish for enemies to scale up to your level, you can disable this feature in the Gameplay options menu.

All character progression will carry over to New Game+, including:
Abilities
Gear levels
Inventory
Lieutenants (unlocked via Ubisoft Connect or Store)
Orichalcum
Player level
Resources
Ship upgrades

Some elements will automatically reset when starting a New Game+ save, including:
Lieutenants (recruited in-game)
Location completion
Maps and discovered locations
Mercenary progress
Quest items
Spear of Leonidas
 
You can restart New Game+ as many times as you want, as long as you have finished the campaign in your previous play through.

If you have any questions, feel free to get in touch!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร