หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Set up DMZ for PS4

If you encounter connectivity issues while playing, we recommend that you try other troubleshooting steps first, such as resetting your network hardware or forwarding ports. If none of these steps help you, you can try to place your console into the DMZ (Demilitarised Zone) of your router. 

However, you need to be aware that the DMZ comes with security limitations. While consoles are usually safe to place into the DMZ, you should be aware that it will not be protected by your router's security measures in the DMZ. If you have concerns about the security of the network you are on, we recommend that you do not apply this troubleshooting. For the reasons mentioned above it is strongly recommended not to use DMZ for PC!

Be aware that you may need to configure a static IP address for your PS4 to ensure that your DMZ settings work continuously.

Directions for configuring the DMZ are specific to the make and model of the router being used and can be found by referencing the router's manual. You can also contact your Internet Service Provider for assistance with this process. In this article, we will summarise the generalised process of setting up a DMZ. 


How to place a PS4 into the DMZ

To place your console into the DMZ you need the console's IP address. So your first step is to navigate to the connection status on your PS4. This is how you get there: 

- Navigate to Settings User-added image.
- From there, choose Network > View Connection Status.
- A page will open that will show you information regarding your PS4's network setup. Please write down the IP Address and Default Gateway shown here. 

User-added image

Next, please log into your router. To do this, open up an internet browser of your choice (for example Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer or any other) and type in your Gateway address in the URL search bar. Press Enter. It may take some time but eventually a login page for your router should appear.

This login page will require you to input a username and password. If you remember setting up a custom username and password combination for your router, please input that information in the proper fields. If you did not set up a custom username and password combination, the factory settings will probably apply. Check your router or its manual for a default username and password.

For some routers, the username and password fields are not required in order to log into the router. In these cases, simply pressing Enter with both fields blank may allow you access to edit your router settings. 

After successfully logging into your router, you will be able to set up the DMZ. 

You will notice that you can navigate between several different tabs or pages within your router’s interface. Locate a page or tab called DMZ. Once you are on the correct page, please enter your console's IP Address

Please Save or Apply the changes that you have made to the page and close your browser. At this point, please test if the issue in your game persists.

If you continue to have trouble, feel free to contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น