หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

External Restrictions

If you experience a connectivity issue that persists despite thorough troubleshooting on your end, there may be certain restrictions set by your ISP or network administrator.
For instance, a university campus, a military base or shared housing may have a restrictive network environment.

Please contact your ISP or network administrator for details on any specific restrictions.

You may need to know the ports relevant for the game you are experiencing issues with.
Have a look at our support site for the game's connectivity article to learn what ports the game requires to be open for its online features to work.
Alternatively, you can contact us for port information. 

If you continue to have trouble and are not on a restrictive networking environment, please submit a support ticket for further troubleshooting recommendations. 
Please include a full description of your problem, any error messages you may have received and images of the following:  
- Your port forwarding / virtual server configuration, which will allow us to view the ports and your network IP.
- Your device's network configuration, showing the Manual (Static) IP you are using.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น