หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Setting up a static IP address for PC

Your PC IP address can be set up to be either static or dynamic

Dynamic IP addresses change each time you restart your PC or router. If you have settings that rely on the IP address to stay the same, such as port forwarding, they will no longer work because the IP address has changed.

Static IP addresses do not change. This is why we recommend setting up a static IP in our connectivity troubleshooting guides.

To set up a static IP address:
 
•  Open the Control panel.
You can locate the control panel using the search bar in your system tray.
•  Select Network and internet, then Network and sharing center.
•  Click on your active connection to open the Status menu.

•  Select Details. A Network connection details window will open.
•  Make a note or take a screenshot of this information, as you will need the details later, and close the window to return to the Status screen.

•  Select Properties.
You may need administrative rights to do this.
•  Highlight Internet protocol version 4 (TCP/IPv4) and click Properties.
•  Select Use the following IP address and enter the information you took note of earlier.
You do not need to enter an alternate DNS server.


•  Check the Validate settings on exit box and click Okay
•  Restart your PC. 

To reverse these settings, choose Obtain an IP address automatically in the Internet Protocol Version 4 properties window.

If you need further assistance setting up a static IP, we recommend that you contact Microsoft directly.

Let us know if you have any questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีคำถามที่พบบ่อยในพื้นที่ของคุณจากหมวดค้นหานี้ นี่คือบางส่วนจากที่อื่น